Medio 1919 werd door dhr. B. Roest het idee geopperd om een mannenkoor op te richten.  In samenwerking met de heren M. Broere Mzn., J. den Boer Jr. J. van Boudestein en P. van der Velden werd een lijst met sympathisanten opgesteld. Nadat er zich 16 leden hadden aangemeld, kwam men bijeen in vergadering op 1 juli 1919 in café de Harmonie onder voorzitterschap van B. Roest.

Er waren 24 aanwezigen op de oprichtingsvergadering en het eerste bestuur werd samengesteld uit de initiatiefnemers aangevuld met de heren Jac.  Neven en J. van der Graaf.

De statuten werden per Koninklijk Besluit van 17 januari 1920 goedgekeurd.

Men slaagde erin een dirigent te vinden in de persoon van dhr. H. Brouwer uit Kinderdijk tegen een honorarium van ƒ 150,- per jaar. Dat bedrag moest naaste de andere kosten door de leden worden opgebracht. Men betaalde daartoe een contributie van ƒ 0,15 per week.


Zo ging Zanglust van start.  Op de eerste repetitieavond waren er al 38 leden aanwezig. Bij de eerste uitvoering op 13 januari 1920 in De Grote Boer bestond het koor al uit 50 leden. Eén avond was niet voldoende om alle bezoekers een plaats te geven, daarom werd de uitvoering op 15 januari herhaald.  Datzelfde jaar ging men al naar een concours.  Op Hemelvaartsdag behaalde Zanglust de derde prijs in de vierde afdeling.

Zanglust heeft driemaal zelf een concours uitgeschreven.  In 1922 kwamen er 48 koren en muziekverenigingen naar Lekkerkerk.  In 1928 waren dat er 29.

De aankondiging daarvan was ronduit spectaculair te noemen.  Men had een vliegtuig ingehuurd dat boven Lekkerkerk strooibiljetten uitgooide waarop de prijzen werden vermeld stonden hetgeen een ware volksoploop veroorzaakte.


Zanglust heeft altijd veel aandacht besteed aan de jubilea van het koor.

Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan werd met medewerking van het dameskoor Internos op 7 november 1934 een feestavond in De Grote Boer georganiseerd.  Hierbij werd de operette Franchemont  opgevoerd.

Van het 20-jarig bestaan is helaas niets bekend.

Het zilveren jubileum op 1 juli 1944 kon vanwege oorlogsomstandigheden niet gevierd worden.  Toch besloten een aantal leden die zondagmorgen in De Grote Boer bij elkaar te komen en een dronk uit de brengen op het 25-jarig lidmaatschap van een der leden.  Nauwelijks waren de glazen gevuld of de politie verscheen en sommeerde de zaal te verlaten wegens een samenscholingsverbod.

Men mocht wel zijn glaasje uitdrinken...

Bij het 30-jarig bestaan organiseerde Zanglust een gezamenlijk concert met alle muziekverenigingen.

En bij het 40-jarig jubileum werden de mannen die vanaf de oprichting lid waren op een speciale manier in het zonnetje gezet.


Het gouden jubileum werd op 24 juni 1969 opgeluisterd door een gezamenlijk concert in Amicitia waaraan alle plaatselijk zang- en muziekverenigingen deelnamen: het Vrouwenkoor, het dameskoor Internos. Muziekvereniging Lekkerkerk, Accordeonata, de Christelijk Gemengde Zangvereniging en een orkestje geformeerd door dhr. Kroon.  Het jubileumjaar werd afgesloten met een speciale uitvoering m.m.v. de Lekkerkerkse sopraan Marry Verhey.

 

Bij het 60-jarig bestaan vond het grootste jubileumconcert plaats op 29 september 1979 in een uitverkochte sporthal. Zanglust opende het concert maar het grootste deel van de avond bestond uit een optreden van de Koninklijke Zangvereniging Maastreechter Staar o.l.v. Hennie Ramaekers en de Nationale Brassband o.l.v. Meindert Boekel.   Tijdens dit concert werd door burgemeester Hans Ouwerkerk de erepenning van verdienste aan Zanglust uitgereikt.

Ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan was er op 30 november een concert in de Nederlands Hervormde Kerk m.m.v. het orkest van Rien Berkel.  De jubileumconcerten van 1989 en 1994 vonden ook in deze kerk plaats.

Bij het 70-jarig jubileum trad het Haags Matrozenkoor o.l.v. Sipke de Jong op.

Bij het jubileumconcert op 19 november 1994 was het vocaal ensemble De Troubadoers uit Enschede o.l.v. Jan Heijmink-Liesert aanwezig.Het 100-jarig bestaan werd opgeluisterd met een jubileumconcert op 2 maart 2019 waaraan de alt Marleen Goethals en de bas-bariton Jasper Leever hun medewerking aan verleenden.
Op zaterdag 26 oktober werd er in de Raadszaal van Amicitia een receptie gehouden voor genodigden, sponsors en oud-leden.                                             Hierbij werd door auteur Ada Ooms het jubileumboekje gepresenteerd met de titel:  "Goed gewerkt mannen!"

's-Avonds was er voor de leden en aanhang een walking dinner in de Arendshoeve.

Het jubileumjaar werd afgesloten met een korenfestival op zaterdag 9 november in een stampvol Amicitia.     Hieraan werkten mee: Vrouwenkoor "Vita Nova" uit Haastrecht, Zangkoor "Cheerio" uit Schoonhoven, Interkerkelijk koor "Militia Christi" uit Lekkerkerk, Het Polderkoor uit Stolwijk, De Zingende Zalmvissers uit Ammerstol, Popkoor "Topaz" uit Krimpen a/d Lek, 't Regiokoor uit Lekkerkerk en tenslotte Zanglust.                  Ter afsluiting zongen de deelnemende koren gezamenlijk "Het lied van de Krimpenerwaard."